CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

     WEBSITE TỔNG HỢP CỦA

       范春展PHẠM XUÂN TRIỂN

GIỚI THIỆU

 

- Học vấn :              Thạc sĩ Kinh tế. 

 

     

 

              Cử nhân Khoa học nhân văn, Chuyên ngành  

 

                   

 

                             Báo chí - Xuất bản. 

 

 

 

- Nghề nghiệp :         BIÊN TẬP VIÊN 

 


 

     Chuyên viên Văn phòng/ Hành chính tổng hợp. 

 


 

- Tính cách :    Vui vẻ, ngay thẳng. Nghiêm túc 

 


 

                  trong tình cảm & công việc. 

 


 

- Sở thích :                  NHẠC TRỮ TÌNH 

 

                     

 

                       Phim tâm lý- tình cảm xã hội 

 


 

                          Nhiều hoài bão- Ước mơ.

 

             

 

             Yêu quê hương & thích ngắm Hoàng hôn mỗi

 


 

      chiều về...  

GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

 

XUAN TRIEN - VAM CO DONG     HÌNH BÓNG QUÊ HƯƠNG   

         

                    Thiết lập  ngày 25 /07 /2012 


        trên nền ứng dụng thiết kế web bởi Wevina